CILJEVI KLASTERA

  1. Izgrađeni operativni i administrativni kapaciteti klastera i obezbeđena održivost
  2. Povećan izvoz firmi-članica
  3. Smanjeni troškovi poslovanja firmi-članica
  4. Razvijeni i primenjeni programi i projekti primenjenog istraživanja i razvoja
  5. Povećana vidljivost kompanija i institucija – članica klastera i njihov uticaj na donosioce odluka na lokalnom i nacionalnom nivou

Ciljevi klastera

Svrha postavljanja ciljeva je pretvaranje vizije i misije klastera u izvodljive ciljeve, i posedovanje kvalifikovanih i merljivih instumenata za praćenje performansi.

Ciljevi klastera produbljuju definisanu misiju organizacije u njenim ključnim oblastima upravljanja rastom i razvojem. Najčešće se ciljevi označavaju kao stanja ili situacije u koje organizacije žele da dođu, odnosno rezultati koje žele da postignu. Osnovna obeležja ciljeva su njihova vremenska i prostorna dimenzija. Određivanje i dimenzionisanje ciljeva je uslovljeno stanjem i planskim pretpostavkama o internim faktorima sredine organizacije (snage i slabosti), s jedne strane, i stanjem i pretpostavkama o eksternim faktorima sredine organizacije (šanse I pretnje), s druge strane.

Razvojni ciljevi organizacije moraju biti realni, merljivi I kompatibilni sa vizijom i misijom kako bi postali kriterijumi izbora adekvatnih strategija za njihovo ostvarenje.

Klaster je postavio ciljeve na osnovu identifikovanih internih i eksternih faktora razmatranih kroz SWOT analizu. Na osnovu SWOT analize, razmatrajući načine da se prevaziđu slabosti klastera, korišćenjem snaga da se iskoriste šanse, uz prenebegavanje identifikovanih pretnji.

Ciljevi klastera ciljevi klastera Ciljevi klastera arrow up with running business man icon