Program: Nacionalna agencija za regionalni razvoj –  Program podrške razvoju inovativnih klastera u 2015. godini

Naziv projekta: Inernacionalizacija I umrežavanje ka unapređenju konkurentnosti Klastera metalske industrije Zapadne Srbije „WEST METAL GROUP”

Ukupna vrednost projekta: 3.408.444,38 dinara

Nosioci projekta: Klaster metalske industrije Zapadne Srbije „WEST METAL GROUP”

Partneri na projektu: Regionalna razvojna agencija Zlatibor  d.o.o. Užice, Tehnička škola Užice, tehnička škola Požega, Visoka polsovno-tehnička škola strukovnih studija Užice

 

Opšti cilj projekta:  Povećanje izvoza  klastera „WEST METAL GROUP”

Klaster ima jasno postavljenu stategiju razvoja. Ovaj projekat se odnosi na jednu od pet strateških oblasti koje su definisane strategijom razvoja, a to je: podsticanje izvoza I međunarodi marketing.

Specifični cilj projekta: Podrška izvozno orijentisanim MSPP u delu internacionalizacije kroz izlaganje na međunarodnim sajmovima

Rezultati projekta:

Realizacijom planiranih aktivnosti na projektu i uspostavljanjem veza između MSPP kao i novih većih tržišta, projekat će povećati prodaju i izvoz i stovriti mogućnost za otvaranje novih radnih mesta.

Realizacijom projekta očekuju se sledeći rezultati:

  1. Stečena i/ili obogaćena iskustva u internacionalizayiji poslovanja
  2. Ispitano međunarodno tržište i konkurentnost MSP klijenata
  3. Ispraćeni trenovi i inovativnost na internacionalnim tržištima po sektorima
  4. Uspostavljeni poslovni kontakti
  5. Prilagođene potrebe ino tržištima