Klaster metalske industrije Zapadne Srbije

WEST METAL GROUP

Petra Ćelovića bb, 31000 Užice

Telefon: +381 523 065

Fax: +381 510 098

e-mail: klasterwestmetalgroup@gmail.com

web: www.klasterwestmetalgroup.rs

Matični broj: 28155280

PIB: 108708766

Nataša Knežević menadžer klastera
telefon: +381 65 5230653
Biljana Radovićkoordinator klastera
telefon: +381 65 5230656

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Predmet

Vaša poruka