ISTORIJAT KLASTERA

o klasteru

Klaster je formalno registrovan 06. oktobra 2014. godine kao rezultat inicijative Regionalne razvojne agencije Zlatibor i kompanija koje su već ostvarile saradnju sa RRA Zlatibor  kroz CBC projekat EUMETAL 2. I pre zvaničnog registrovanja klastera, među članicama je uspostavljena saradnja i odnosi poverenja, što je preduslov i osnova za sve dobre poslovne odnose. Kroz projekat EUMETAL 2 firme su uspešno nastupile na dva velika međunarodna sajma, zajednički učestvovale na radionicama za podizanje sopstvenih kapaciteta, kako menadžmenta tako i zaposlenih, i tako same prepoznale značaj i potrebu da se udružuju i da zajednički nastupaju na  međunarodnim tržištima. Klaster je osnovan radi unapređenjа konkurentnosti, povećavanja izvoza i otvaranja novih radnih mesta. Članice su prepoznale da je budućnost malih i srednjih preduzeća iz metalskog kompleksa  u povezivanju i zajedničkom nastupu. o klasteruo klasteru

Ilustracije radi treba pomenuti da se metlska industrija Srbiji  suočava sa brojnim preprekama za izvoz proizvoda u susedne i EU zemlje. Tržište EU i proizvodi se razvijaju znatno brže u poređenju sa situacijom u našoj  zemlji, upravo zbog nedostatka standardizacije, znanja i promocije, saradnje sa međunarodnim organizacijama, nemogućnosti da se izvoze željene količine proizvoda zbog kvota i drugih prepreka. Kao udruženje, odnosno klaster, zajednički, firme će uspeti da se izbore u tržišnoj utakmici, ojačaju, dodatno se razviju, nastupaju zajednički na sajmovima, što može biti odlična prilika za uspostavljanje kontakata sa potencijalnim partnerima, finansisjkim institucijama, a svakako i šansa za promociju proizvoda i usluga. Klaster čini 11 malih i srednjih preduzeća sa područja opština Arilje, Požega i grada Užica, koja karakteriše tradicija i iskustvo u metalskoj industriji, i pet institucija koje se baziraju na novim znanjima.    o klasteru

o klasteru O klasteru O klasteru klaster logo2 2015