VIZIJA KLASTERA

„Klaster metalske industrije zapadne Srbije prepoznatljiv po inovativnim proizvodima i uslugama konkurentnim na inostranim tržištima.“

Vizija i misija

Vizija je potrebna da bi svi razumeli kuda klaster ide i kakvu budućnost za sebe želi. Imati viziju znači gledati unapred nekoliko godina, uzimajući u obzir promene u klasteru i u bazi njegovih članova. Vizija predstavlja “ono što može biti”, mesto koje klaster hoće da zauzme u budućnosti, nov način reagovanja na razvojne probleme i najopštiji iskaz nameravanih pravaca razvoja koji deluju izazovno i inspirativno.Vizija kao izjava, obezbeđuje jasnu sliku namera u vezi sa klasterom u narednih 5 godina.

Neke od karakteristika zajedničke vizije uključuju:     Vizija i misija

  • Klaster west metal group prepoznatljiv po znanju i stručnosti
  • Pomaže svoje članove da osvoje nova tržišta i da budu konkurentni na inostranim tržištima
  • Vodeći izvor inovacija i podrške firmama u metalskom sektoru
Vizija i misija Vizija i misija Vizija i misija klastera vision mission1 Copy

MISIJA KLASTERA

  • Klaster neguje zajedništvo i gradi odnose među svojim članovima (kompanijama, institucijama) zasnovane na poverenju
  • Doprinosi povećanju izvoza svojih članova pomažući im da izađu na nova inostrana tržišta i da odgovore zahtevima tih tržišta
  • Važan je činilac u životu lokalne zajednice i države – organizacija koja ostvaruje uticaj na donosioce odluka koje su od značaja za kreiranja poslovnog okruženja i obrazovanje

Misija predstavlja onu komponentu u strategijskom menadžmentu kojom se daje identitet (bazna uloga) organizaciji, određuje njena filozofija (kultura, politika, vrednosti, verovanja i stavovi) i njena svrha. Uloga misije je da usmerava odluke o ciljevima i strategijama.

Misija klastera, dakle, definiše se kao njeno bazično samoodređenje koje se sastoji od filozofije (kulture, politike, vrednosti, verovanja i stavova), i njene svrhe postojanja. To je “ono što klaster želi da bude”, interna percepcija budućnosti u odnosu na danas. Ona produbljuje i specifikuje viziju.  Vizija i misija