midest  MIDEST 2015 midest

Sajam MIDEST 2015, najznačajniji svetski događaj za podugovaranje u industriji, održaće se od 17. do 20. novembra 2015. u Parizu, Francuska.

Ovo je najveći sajam za podugovaranje u industriji i savake godine nudi nova rešenja u sledećim sektorima: obrada metala, obrada plastike, gume i kompozitnih materijala, industrijske usluge, obrada drveta i tekstila, industirjsko održavanje.

Klaster WEST METAL GROUP će sa svojim članovima: Pan komerc, Perfom, Inmold, Termorad, Drim, Lava sistemi, Mirković paneli i Promek imati priliku da se promoviše na jednom međunarodnom sajmu. Takođe, ovo će biti dobra šansa da se firme pojedinačno, kao i udružene u klaster, povežu sa poslovnim partnerima i da ponude svoje proizvode i usluge a to sve sa ciljem podsticanja izvoza i međunarodnog marketinga.